פרופ' זהבה סולומון

 

 

חברת סגל בכירה בביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

סא"ל במיל', לשעבר ראש ענף מחקר בבריאות הנפש בצה"ל (1981-1992)